svētdiena, 02. oktobris Rudens Semestris, 4.Nedēļa
Rīgas Tehniskā universitāte
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts