Personāls

Personāls


Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts

m_ziema_90x120
Māris Ziema
prof., Dr.sc.ing.
Institūta direktors

 

 
m_ziema_90x120
Rudīte Prūse
Mācību biroja administratore

 
 

 

m_ziema_90x120
Juris Feldbergs
Apsaimniekošanas speciālists

 

 


Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra

m_ziema_90x120
Katrina Boločko
doc., Dr.sc.ing.
katedras vadītāja


 
 
m_ziema_90x120

Aleksandrs Sisojevs

doc., Dr.sc.ing.


 
 
m_ziema_90x120
Mihails Kovaļovs
lekt., Dr.sc.ing.


 
 
 
m_ziema_90x120
Olga Krutikova
lekt., Mg.sc.ing.


 
 
 
m_ziema_90x120
Artjoms Supoņenkovs
asist., Mg.sc.ing.


 
 
 


Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra

m_ziema_90x120
Valerijs Zagurskis
prof., Dr.habil.sc.comp.
katedras vadītājs


 
 
m_ziema_90x120
Māris Ziema
prof., Dr.sc.ing.


 
 
 

m_ziema_90x120
Romāns Taranovs
doc., Dr.sc.ing.


 
 
 

m_ziema_90x120
Dmitrijs Bļizņuks
doc., Dr.sc.ing.


 
 
 

m_ziema_90x120
Aigars Riekstiņš
lekt., Mg.sc.ing.


 
 
 

m_ziema_90x120
Ēriks Kļaviņš
asist., Mg.sc.ing.


 
 
 

m_ziema_90x120
Andrejs Kalniņš
asist., Mg.sc.ing.


 
 
 


Datorvadības sistēmu katedra

m_ziema_90x120
Zigurds Markovičs
prof., Dr.habil.sc.ing.
katedras vadītājs


 
 
 
m_ziema_90x120
Andris Ozols
doc., Dr.sc.ing.


 
 
 

m_ziema_90x120
Ieva Markoviča
doc., Dr.med.


 
 
 

m_ziema_90x120
Ivo Lipste
lekt., Dr.sc.ing.


 
 
 

m_ziema_90x120
Matīss Eriņš
asist., Mg.sc.ing.


 
 
 

m_ziema_90x120
Juris Lauznis
pētn., Dr.sc.ing.


 
 
 

m_ziema_90x120
Oļesja Minejeva
zin.asist., Bc.sc.ing.


 
 
 

bilde
Kristīne Mežale
zin.asist., Bc.sc.ing.


 
 
 

bilde
Raivis Kivlenieks
lab., Bc.sc.ing.