Zinātniskā darbība

Zinātniskā darbība


RTU DADI zinātniskais personāls regulāri piedalās dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs.
Kartē ir norādītas šo konforenču atrašanās vietas.