RTU 56. starptautiskā konference

Rīgas Tehniskās universitātes 56. starptautiskā zinātniskā konference


No 2015. gada 14. līdz 16. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās
universitātes 56. starptautiskā konference. Tās galvenais mērķis ir iepazīstināt
zinātniekus ar jaunākajiem sasniegumiem dažādās zinātnes
nozarēs Latvijā un ārzemēs, kā arī dot iespēju zinātniekiem un īpaši
doktorantiem publicēt svarīgākos pētījumu rezultātus.

Vairāk informācijas par RTU konferenci ir atrodama šeit
Pilnā programa ir atrodama šeit

Datorvadības tehnoloģijas


Apakšsekcijas vadītājs: Dr. sc. ing. Māris Ziema, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Zinātniskā komisija:
M. Ziema, Dr. sc. ing., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
A. Glazs, Dr. habil. sc. ing., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Z. Markovičs, Dr. habil. sc. ing., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
V. Zagursky, Dr. habil. sc. comp., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
A. Andronovs, Dr. habil. sc. ing., Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
B. Courtois, prof., TIMA laboratorija, Francija
R. Lashevsky, prof., Aizu universitāte, Japāna
N. Nečvals, Dr. habil. sc. ing., Latvijas Universitāte, Latvija
K. Pattichis, prof., Kipras Universitāte, Kipra
R. Šraudis, prof., Viļņas Universitāte, Lietuva
J. Vander Sloten, prof., Lēvenas Katoļu Universitāte, Beļģija