Studentu darbi

Studentu Darbi


Darbi, kas ir izstrādāti datorvadības sistēmu katedrā:

Arturs Beilins – Zīmējoša robota realizācija (2011)
Ivars Imuns – “Vārdu spēles” realizācija, izmantojot industriālo robotu IRB 1600 (2012)
Mārtiņš Krasnovs – Robota attālināta vadība (2012)
Konstantīns Kovaļovs – Dambretes spēles realizācija ar industriālo robotu (2012)
Iļja Vasiļjevs – Drukājoša robota realizācija (2012)
Kristīne Mežale – Lēmuma pieņemšana par maršruta izvēli nestriktā vidē (2017)
Guntis Šusts – Delta robots (2017)


Darbi, kas ir izstrādāti Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedrā:

Igors Kozirevs Bakalaura darbs (2012)
Aleksejs Trescalins (2013)