Studijas

Studijas


Studiju programmu “Automātika un datortehnika” īsteno DITF Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts. Studiju programma nodrošina pamatzināšanas sarežģītu tehnisku sistēmu analīzē un programmēšanas inženierijā. Tā sniedz dziļas zināšanas šādās nozarēs:

Attēlu apstrāde un datorgrafika:
 • 2D un 3D grafisko objektu veidošanas un animācijas metodes un algoritmi (piemēram, animācijas filmas, 3D logotipi)
 • Datorgrafika internetā, Delphi Client-Server vidē
 • Datordizains un kompozīcija
 • Tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes algoritmi un metodes (piemēram, automobiļu valsts numuru vai cilvēku seju atpazīšana), scēnu analīze (piemēram, datorizētā medicīnas diagnostika)
 • Datorredze (piemēram, telekonferences, animēto WEB lapu un videoklipu ar specefektiem izstrādāšana)
Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas:
 • Datoru, datoru sistēmu un tīklu uzbūve, darbības un projektēšanas principi
 • Elementu bāze, ko izmanto šādās sistēmās, kā arī to programmēšana
 • Informācijas kodēšana, pārraidīšana, apstrāde un attēlošana
Datorvadības sistēmas:
 • Elektroniskā aparatūra ar iebūvētiem mikroprocesoriem (medicīnā, ražošanā, sadzīvē)
 • Vadības sistēmas ar iebūvētiem mikroprocesoriem (darbgaldu, automobiļu, mājas kinozāles u.c. vadībai)
 • Datorizētās projektēšanas sistēmas CAD
 • Datorizētās ražošanas sistēmas CAM
 • Robottehnika
 • Programmējamie loģiskie kontrolleri PLC

Studiju norise


9405763 - Copy“Automātikas un datortehnikas” programmā studijas norit lekcijās, semināros, laboratorijās. Praktiskajās nodarbībās un studiju darbos arvien plašāk tiek izmantots grupu darbs. Studenti kopīgi izstrādā referātus semināriem, izmantojot materiālus no jaunākajiem starptautiskiem specializētiem tehniskiem žurnāliem. Praktiskajās un laboratorijas nodarbībās tiek izmantotas multivides un internets.
“Automātikas un datortehnikas” programmā studējošie izmanto Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta laboratorijas, datorklases un DITF Skaitļošanas centra datorklases.
Studenti aktīvi iesaistās zinātniskajā darbā un ar zinātnisko darbu rezultātiem piedalās semināros un konferencēs.
Studiju programma “Automātika un datortehnika” tiek īstenota sadarbībā ar ADS Olimps, IBM Latvija SIA, A/S Grindex, A?S Amerilat, Schneider Electrics S.A., SIA Klinkmann, SIA Colla speciālistiem, kā arī Kauņas Tehnoloģisko universitāti un Latvijas Kardioloģijas institūtu.

Izmantotās tehnoloģijas


Operētājsistēmas:
Integrētās izstrādes vides:
Programmēšanas valodas:
Bibliotēkas:
WEB-tehnoloģijas:
Grafiskās paketes:
Matemātisks modelēšanas rīks:
3D modelešanas paketes:
Mikroprocessoru un mikrokontrolieru programmēšana:
Datorizētas projektēšanas (CAD) sistēmas:
Robotu vadības un simulācijas sistēmas: