Noslēguma darbi

Noslēguma Darbi


Noslēguma darba – bakalaura, maģistra darbs vai doktora disertācija – izstrāde un aizstāvēšana ir viens no galvenajiem nosacījumiem studiju programmas pabeigšanai un grāda iegūšanai.

Šeit atradīsi noderīgu informāciju sava līmeņa noslēguma darba izstrādei.

BAKALAURA DARBS

Noderīga informācija

Bakalaura darba tēmas

Priekšaizstāvēšanās
Priekšaizstāvēšanās galvenie noteikumi:

  • Students uzstājas 4-5 minūtes (darba prezentācija);
  • Jābūt skaidri definētiem darba mērķiem un uzdevumiem;
  • Prezentācijā jāparāda ieguldītais darbs un iegūtie rezultāti, kā arī vēl paredzamais ieguldījums;
  • Jābūt gatavam atbildēt uz komisijas locekļu jautājumiem.
MAĢISTRA DARBS

Noderīga informācija