Par institūtu

Par InstitūtuViedo datortehnoloģiju institūts (līdz 20120. Datorvadības, automātikas un datortehnikas Institūts (DADI)) dibināts 1993. gadā 31.maijā ar nosaukumu Automātikas institūts, 1997. gadā pārdēvēts par DADI. Tas ir viens no DIT (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas) fakultātes institūtiem.

Mes sagatavojam augstas kvalifikacijas specialistus visas datorzinatnes un informacijas tehnologijas apakšnozares, kas musu absolventiem paver iespeju stradat interesantas, prestižas un labi atalgotas profesijas. Mes nodrošinam aktualas, augstas kvalitates, starptautiski akreditetas studiju programmas visos studiju limenos (bakalaura, magistra un doktora). Pašlaik mes strauji attistamies, pateicoties Eiropas Savienibas, LR Izglitibas un zinatnes ministrijas finansejumam, atbalstitajiem un sadarbibas partneriem. Tiek iekartotas un aprikotas jaunas, musdienigas auditorijas un macibu laboratorijas. Musu studentiem ir iespeja macibu darba izmantot jaudigu datortehniku un modernu programmaturu. Mes esam nosleguši sadarbibas ligumus ar IBM, SUN, Microsoft, ABB, u.c. kompanijam. Musu akademiskais/zinatniskais personals un studenti veic zinatniskos petijumus daudzas datorzinatnes un informacijas tehnologijas jomas. Mes esam partneri vairakos starptautiskos zinatniskos projektos. Par petijumu rezultatiem tiek zinots starptautiskas konferences Eiropa, ASV, Australija un citur, ka ari paši organizejam gan plašas un nozimigas starptautiskas konferences, gan nelielas studentu konferences.