Vēsture

Vēsture


9405763

Datorvadības, automātikas un datortehnikas Institūts (DADI) dibināts 1993. gadā 31.maijā ar nosaukumu Automātikas institūts, 1997. gadā pārdēvēts par DADI. Tas ir viens no DIT (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas) fakultātes institūtiem.

2016:
 • 18.04.2016. Mihails Kovaļovs aizstāvēja promocijas darbu «Kaulu struktūras radioloģisko attēlu analīzes un 3D vizualizēšanas metožu un algoritmu izstrāde» (zin. vadītājs: prof. A. Glazs);
2015:
 • Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes lēmuma Nr.BV-15-202-ls DIT fakultātes ēkām tika piešķirtas jaunas adreses: Sētas iela 1 (bij. Meža iela 1/3) un Daugavgrīvas iela 2 (bij. Meža iela 1/4);
 • 02.11.2015. Dmitrijs Bļizņuks aizstāvēja promocijas darbu «Sensoru tīklu tehnoloģiju pielietošana laika kritiskos uzdevumos» (zin. vadītājs: prof. V. Zagurskis)
2014:
 • 02.06.2014. Romāns Taranovs aizstāvēja promocijas darbu «Komponenšu kolektīva mijiedarbība bezvadu sensoru tīklos» (zin. vadītājs: prof. V. Zagurskis)
2013:
 • Izveidota Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra (uz Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupas bāzes);
 • Izveidota Datorvadības sistēmu katedra (uz Datorvadības sistēmu profesora grupas bāzes);
2012:
 • 05.11.2012. Ivars Karpičs aizstāvēja promocijas darbu «Intelektuālu datorvadības metožu izstrāde sistēmu korektas darbības atjaunošanas uzdevumiem» (zin. vadītājs: prof. Z. Markovičs);
 • Likvidēta Automātiskās vadības katedra;
 • Likvidēta Ceļu satiksmes organizācijas un kontroles zinātniskā laboratorija;
2011:
 • 10.10.2011. Aleksandrs Sisojevs aizstāvēja promocijas darbu «3D scēnu vizualizēšana» (zin. vadītājs: prof. A. Glazs)
 • 03.10.2011. Katrina Boločko aizstāvēja promocijas darbu «Trīsdimensiju medicīnas attēlu veidošana un apstrāde» (zin. vadītājs: prof. A. Glazs)
2010:
 • 12.04.2010. Edžus Žeiris aizstāvēja promocijas darbu «E-pakalpojumu sistēmu arhitektūra» (zin. vadītājs: prof. M. Ziema);

Dr.sc.ing., profesors Māris Ziema
DADI direktors no 2009.g.
2009:
 • Par Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta direktoru tiek ievēlēts Dr.sc.ing., prof. Māris Ziema;
2005:
 • 05.12.2005. Egils Stalidzāns aizstāvēja promocijas darbu «Datorvadības algoritmi daudzobjektu bioloģiskām sistēmām» (zin. vadītājs: prof. Z. Markovičs);
 • Apstiprināta maģistra profesionālās studiju programma “Automātika un datortehnika”;
2003:
 • Izveidota Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra (uz Datortehnikas un tīklu katedras bāzes);
2002:
 • Izveidota pirmā DAD institūta tīmekļa vietne. Aplūkot šeit
2001:
 • Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāte (ASTF) tiek pārsaukta par Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti (DITF)

Dr.habil.sc.ing., profesors Aleksandrs Glazs
DADI direktors 1999 – 2009.g
1999:
 • Par Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta direktoru tiek ievēlēts Dr.habil.sc.ing., prof. Aleksandrs Glazs;
1998:
 • ASTF pārceļas uz Meža ielu 1
1997:
 • Tiek izveidots Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts
 • Izveidota Datortehnikas un tīklu katedra
 • Izveidota Datorvadības sistēmu profesora grupa
 • Izveidota Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa

Dr.habil.sc.ing., profesors Zigurds Markovičs
DADI direktors 1997 – 1999.g.
Automātikas institūta direktors 1992 – 1997 g.
1993:
 • Izveidota Automātiskās vadības katedra
 • Izveidota Ciparu vadības un robotu tehnikas katedra
 • Izveidota Ceļu satiksms un kontroles laboratorija
1992:
 • Izveidots Automātikas institūts