Aleksandrs Sisojevs

a_sisojevs_210x280.jpg Vārds/Uzvārds: Aleksandrs Sisojevs
Zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.)
Zinātniskais nosaukums: asociētais profesors
Konsultāciju vieta: D2 – 340 kab.
Konsultāciju laiki: Trešdienās, 12:00 – 14:00,
(iepriekš piesakoties elektroniski)
Sociālos tīklos:
Sūtīt ziņojumu

Studiju kursi


Maģistrā studijā:

 • DAA402 – Scēnu analīze, 3KP;
 • DAA420 – Datorgrafika internetā (speckurss), 3KP;
 • DAA421 – Datorgrafika internetā (pamatkurss), 3KP;
 • DAA422 – Scēnu analīze un datorredze, 3KP;
 • DAA425 – 3D Grafika Windows vidē (speckurss), 3KP;
 • DAA426 – 3D Grafika Windows vidē (pamatkurss), 3KP;
 • DAA427 – Datorgrafikas un skaitļošanas ģeometrijas metodes, 4KP;
 • DAA430 – 3D ģeometriskie pārveidojumi datorgrafikā, 3KP;
 • DAA506 – Grafika Delphi Client – Server vidē, 2KP;
 • DAA515 – Datoru grafikas, tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes, 4KP.

Publikāciju saraksts (2011-2017)


 1. Supoņenkovs, A., Grabis, J., Kampars, J., Sisojevs, A., Pinka, K., Mosāns, G., Taranovs, R., Locmelis, A. Application of Image Recognition and Machine Learning Technologies for Payment Data Processing Review and Challenges. No: 2017 5th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE 2017): Proceedings, Latvija, Rīga, 24.-25. novembris, 2017. Piscataway: IEEE, 2017, 1.-6.lpp. (tika citēts: Web of Science, tiks citēts: SCOPUS)
 2. Sisojevs A., Boločko K., Krutikova O. A Method of Volume Calculation for 3D Models Described by Bézier Surfaces Using Example Objects of Biomedical Origin. No: Proceedings of the International Confereces on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2017 and Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence 2017, Portugāle, Lisbon, 21.-23. jūlijs, 2017. Lisbon: IADIS Press, 2017, 30.-38.lpp. (tika citēts: SCOPUS)
 3. Krutikova O., Sisojevs A., Kovaļovs M. Semi-automatic Method of Searching for the Control Points in Two Facial Images. No: Proceedings of the International Confereces on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2017 and Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence 2017, Portugāle, Lisbon, 21.-23. jūlijs, 2017. Lisbon: IADIS Press, 2017, 273.-278.lpp. (tika citēts: SCOPUS)
 4. Sisojevs A., Kovaļovs M., Krutikova O. Volume Estimation of Biomedical Objects Described by Multiple Sets of Non-Trimmed Bézier Triangles. No: Computer Science Research Notes WSCG 2017: Short Papers Proceedings, Čehija, Plzen, 29. Maijs-2. Jūn., 2017. Plzen: Vaclav Skala – UNION Agency, 2017, 121.-130.lpp. (tiks citēts: SCOPUS, Web of Science)
 5. Bliznuks D., Bolocko K., Sisojevs A., Ayub K. Towards the Scalable Cloud Platform for Non-Invasive Skin Cancer Diagnostics. Journal Procedia Computer Science, Volume 104, 2017, pp. 468 – 476. (citēts: SCOPUS, Web of Science, Science Direct)
 6. Krutikova O., Sisojevs A., Kovalovs M. Creation of a Depth Map from Stereo Images of Faces for 3D Model Reconstruction, Journal Procedia Computer Science, Volume 104, 2017, pp. 452 – 459.(citēts: SCOPUS, Web of Science, Science Direct)
 7. Sisojevs A., Boločko, K. (2016) Vector-Based Approach to Skeleton Extraction from the Human Hand’s 3D Model. No: 13th International Conference on Applied Computing 2016 Processing (IADIS) ): Proceedings, Vācija, Manheima, 28.-30. oktobris, 2016. Manheima: IADIS, 2016, 195.-199.lpp.
 8. Sisojevs A., Starinskis R., Stradiņš P. An Semi-Automatic Approach for Fast Statistical Data Extraction from Aortic Valve. No: Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing (IADIS): Proceedings, Portugale, Funšala, 1.-4. jūlijs, 2016. Lisbon: IADIS, 2016, 293.-297.lpp.
 9. Sisojevs, A., Starinskis, R. An Approach for Fast Statistical Data Extraction from Biomedical Objects. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.16, 2016, 64.-71.lpp.
 10. Sisojevs, A., Boločko, K., Starinskis, R. An Approach for Statistical Data Extraction from Photo Images of Pathological Biopsy Objects. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.15, 2014, 5.-13.lpp.
 11. Sisojevs, A. An Approach of Semi-numerical Computing Volume of Solids Bounded by Rational Bézier Surfaces. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.14, 2013, 25.-31.lpp.
 12. Sisojevs A., Glazs A. Smoothing Approach of 3D Models Based on Interpolating Subdivision Surface // Scientific Journal of RTU Technologies of Computer Control, volume 13. – Riga: RTU, 2012. pp. 7 – 10.(citēts:EBSCOhost)
 13. Kovalovs M., Sisojevs A., Glazs A. A Surface Smoothing Method for a 3D Model of a Medical Object// International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics ISBEMP proceedings: – Heidelberg: Springer, 2012, – pp 74 – 77. (citēts: EBSCOhost)
 14. Sisojevs A., Kovalovs M., Glazs A. Medical Object 3D Visualization Method Based on the Bézier Triangles// IADIS MCCSIS International Conference Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2012 proceedings. – Lisbon: IADIS, 2012. – pp. 185 – 187. (citēts: Thomson ISI, EI Compendex, INSPEC, ISTP)
 15. Sisojevs A., Glazs A. An Border-Stable Approach to NURBS Surface Rendering for Ray Tracing// Computer Graphics. – InTech publisher, 2012. – pp. 71 – 86. (citēts: EBSCO A-TO-Z)
 16. Sisojevs A., Glazs A. Analītiskās interpolācijas 3D modeļa izveide, balstoties uz neviendabīgiem ieejas datiem// Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, Datorzinātne, sērija 5., sējums 48. – Rīga: RTU, 2011. – 14. – 19. lpp. (citēts: EBSCOhost)
 17. Sisojevs A., Glazs A. Medical object surface 3D modelling based on interpolating iso – curves set// Biomedical Engineering Proceedings of International Conference. – Kaunas: Kaunas University of Technology, 2011. – 136 – 139 p.
 18. Boločko K., Sisojevs A. Apgabalu izdalīšana medicīniskos attēlos un to 3D modelēšana// Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongresa sekcijas ”Tehniskās zinātnes” tēžu krājums. – Rīga: RTU, 2011. – lpp. 151.
 19. Sisojevs A., Glazs A. An Efficient Approach to Direct NURBS Surface Rendering for Ray Tracing// The 19th International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision WSCG’2011 proceedings. – Plzen: University of West Bohemia, 2011. – pp. 9 – 12. (citēts: Thompson Reuters ISI)
 20. Krechetova K., Sisojevs A., Glazs A., Platkajis A. Medical Image Region Extraction and 3D Modeling Based on Approximating Curves// International Journal of Advanced Materials Research. – Trans Tech Publications: Switzerland, 2011. – Vol. 222, – pp. 285 – 288. (citēts: Scopus, EI Compendex)

Darba pieredze:


no 2018. Asociētais profesors
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.
2013. – 2019. Vadošais pētnieks, docenta p.i.
Ventspils Augstskola, Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”, Informācijas tehnoloģiju fakultāte.
2016. – 2018. Docents
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.
2013. – 2016. Lektors
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.
2011.- 2013. Asistents
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.
2007.- 2011. Stundu pasniedzējs
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.

Izglītība:


2006. – 2011. Inženierzinātņu doktora grāds (Dr.sc.ing.) informācijas tehnoloģijas nozarē.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.
2003. – 2006. Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs (Mg.sc.comp.)
Latvijas Universitāte, Matemātikas un informātikas institūts.
2001. – 2003. Inženiera kvalifikācija automātikā un datortehnikā
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.
1998. – 2001. Inženierzinātņu bakalaura grāds (Bc.sc.ing.) datorvadībā un datorzinātnē.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.