Andrejs Kalniņš

a_kalnins_210x280 Vārds/Uzvārds: Andrejs Kalniņš
Akadēmiskais grāds: Inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.)
Zinātniskais nosaukums: asistents
Konsultāciju vieta: D2 – 313 vai 322 kab.
Konsultāciju laiki: Trešdienas 16:30-18:30
Sociālos tīklos:
Sūtīt ziņojumu

 

Studiju kursi

 


Bakalaurā studijā:

  • DAI341 – Mikroshēmtehnika, 2KP;
  • DOP319 – Datoru tīkli, 3KP;
  • DST113 – Datortīkli, 6KP;
  • DST203 – Ievads datoru arhitektūrā, 3KP;
  • DST306 – Mikroprocesoru tehnika, 3KP;
  • DST309 – Ievads datoru tīklos, 3KP;
  • DST706 – Ievads datoru tīklu projektēšanā, 2KP;

Maģistrā studijā:

  • DST435 – Mikroprocesoru sistēmu projektēšana un skaņošana, 3KP;

 

Publikāciju saraksts (2011-2016)

 


  1. Taranovs, R., Jesilevskis, V., Miezītis, G., Bļizņuks, D., Kļaviņš, Ē., Kalniņš, A., Zagurskis, V. An Approach for Meeting Room Activity Monitoring and Analysis. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.15, 2014, 63.‐lpp.

 

Darba pieredze:

 


no 2015. Asistents
RTU DITF DADI Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra.
2014. – 2015. Asistenta p.i.
RTU DITF DADI Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra.
2013. – 2014. Viesasistents
RTU DITF DADI Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra.
2012. – 2013. Lektors
RTU DITF DADI Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra.

 

Izglītība:

 


2010. – 2012. Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.) datorvadībā un datortīklos.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.
2007. – 2010. Inženierzinātņu bakalaura grāds (Bc.sc.ing.) datorvadībā un datorzinātnē.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.