Artjoms Supoņenkovs

a_suponenkovs_210x280.jpg Vārds/Uzvārds: Artjoms Supoņenkovs
Akadēmiskais grāds: Inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.)
Zinātniskais nosaukums: asistents, zinātniskais asistents
Konsultāciju vieta: D2-337. vai 340.kab.
Konsultāciju laiki: iepriekš piesakoties elektroniski
Sūtīt ziņojumu

Studiju kursi


Bakalaurā studijā:

  • DAA300 – Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati.
  • DAA303 – Datoru grafika

Maģistrā studijā:

  • DAA506 – Grafika Delphi Client – Server vidē.

Publikāciju saraksts


  1. Supoņenkovs, A., Markovičs, Z., Platkājis, A. Computer Analysis of Knee by Magnetic Resonance Imaging Data. Procedia Computer Science, 2017, Vol.104, 354.-361.lpp.
  2. Supoņenkovs, A., Glazs, A. Attēla priekšapstrādes metodes ceļazīmju atpazīšanas procesā. Scientific Journal of RTU, RTU Press RIGA – 2014, 27. – 34. lpp.
  3. Supoņenkovs, A., Glazs, A., Platkajis, A. Development of methods for analysis of knee articular cartilage degeneration by magnetic resonance imaging data. IOP – Scientific Journal of Physics: Conference Series (JPCS) – 2016.

Darba pieredze:


no 2016. Asistents
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra
no 2016. Zinātniskais asistents
RTU DITF DADI Datorvadības sistēmu katedra
2015.- 2016. Laborants
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.

Izglītība:


no 2016. Doktorantūras studija programma “Automātika un datortehnika” (virziens “Datorvadības sistēmas, lēmumu atbalsta sistēmas”)
Rīgas Tehniskā Universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts
2014. – 2016. Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.) datorvadībā un datortīklos (diploms ar izcilību).
Rīgas Tehniskā Universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts
2011. – 2014. Inženierzinātņu bakalaura grāds (Bc.sc.ing.) datorvadībā un datorzinātnē.
Rīgas Tehniskā Universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts