Ēriks Kļaviņš

bilde Vārds/Uzvārds: Ēriks Kļaviņš
Zinātniskais grāds: Inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.)
Zinātniskais nosaukums: asistents, pētnieks
Konsultāciju vieta: D2 – 351 kab.
Konsultāciju laiki: otrdienās, 16:00 – 18:00;
trešdienās , 10:00 – 16:00;

(iepriekš piesakoties elektroniski)
Sociālos tīklos:
Sūtīt ziņojumu

Studiju kursi


Bakalaurā studijā:

  • DAI241 – Automātikas pamati (Ārzemniekiem)
  • DST111 – Datorsistēmu uzbūve
  • DST203 – Ievads datoru arhitektūrā
  • DOP – Datoru tīkli

Maģistrā studijā:

  • DST – Sensori un sensoru tīkli

Publikāciju saraksts (2012-2017)


  1. Taranovs, R., Jesilevskis, V., Miezītis, G., Bļizņuks, D., Kļaviņš, Ē., Kalniņš, A., Zagurskis, V. An Approach for Meeting Room Activity Monitoring and Analysis. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.15, 2014, 63.-68.lpp. ISSN 2256-0343. e-ISSN 2256-0351. Pieejams: doi:10.7250/tcc.2014.009
  2. Kļaviņš, Ē. Methods for Movement Trajectory Determination in Space. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.16, 2015, 58.-63.lpp. ISSN 2256-0343. e-ISSN 2256-0351. Pieejams: doi:10.7250/tcc.2015.008

Darba pieredze:


no 2016. Pētnieks
RTU DIT fakultāte
no 2015. Asistents
RTU DITF DADI Datortīklu un Sistēmu Tehnoloģiju katedra.
2012. – 2015. Asistenta p.i.
RTU DITF DADI Datortīklu un Sistēmu Tehnoloģiju katedra.

Izglītība:


no 2014. Doktorantūras studija programma “Automātika un datortehnika” (virziens-Attēlu apstrāde un datorgr., datortehnika un tīkli)
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.
2010. – 2012. Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.) datorvadībā un datortīklos.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.
2007. – 2010. Inženierzinātņu bakalaura grāds (Bc.sc.ing.) datorvadībā un datorzinātnē.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.