Katrina Boločko

k_bolocko_210x280 Vārds/Uzvārds: Katrina Boločko
Zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.)
Zinātniskais nosaukums: asociētā profesore
Amats: RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedras vadītāja
RTU DITF dekāna vietniece zinātniskajā darbā
Konsultāciju vieta: D2 – 222 kab.
Konsultāciju laiki: Otrdienās, 16:00 – 18:00, 
Piektdienās, 10:00 – 12:00
(iepriekš piesakoties elektroniski)
Sūtīt ziņojumu

Studiju kursi


Bakalaurā studijā:

 • DAA300 – Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati, 2KP;
 • DAA316 – Ievads krāsu attēlu apstrādē, 3KP;

Maģistrā studijā:

 • DAA411 – Krāsu attēlu apstrāde, 3KP;
 • DAA501 – Datorredze, 4KP;

Publikāciju saraksts (2012-2017)


 1. Sisojevs A., Boločko K., Krutikova O. A Method of Volume Calculation for 3D Models Described by Bézier Surfaces Using Example Objects of Biomedical Origin. No: Proceedings of the International Confereces on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2017 and Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence 2017, Portugāle, Lisbon, 21.-23. jūlijs, 2017. Lisbon: IADIS Press, 2017, 30.-38.lpp. (tiks citēts: SCOPUS)
 2. Bliznuks, Dmitrijs; Bolocko, Katrina; Sisojevs, Aleksandrs; et al. Towards the Scalable Cloud Platform for Non-Invasive Skin Cancer Diagnostics. Procedia Computer Science, 2017, Vol.104, lpp. 468-476. (citēts: SCOPUS, Web of Science, Science Direct)
 3. Sisojevs, A., Boločko, K. Vector-Based Approach to Skeleton Extraction from the Human Hand’s 3D Model. No: Proceedings of the 13th International Conference on Applied Computing 2016, Vācija, Mannheim, 28.-30. oktobris, 2016. Mannheim: IADIS Press, 2016, 195.-199.lpp. (tiks citēts: SCOPUS)
 4. Sisojevs, A., Boločko, K., Starinskis, R. An Approach for Statistical Data Extraction from Photo Images of Pathological Biopsy Objects.Datorvadības tehnoloģijas. Nr.15, 2014, 5.-13.lpp.
 5. Boločko, K., Kovaļovs, M., Glazs, A. Medical Image 3D Visualization by Vector Based Methods. No:Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing (IADIS): Proceedings, Itālija, Rome, 24.-26. jūlijs, 2011. Lisbon: IADIS, 2011, 271.-275.lpp.
 6. Boločko, K., Glazs, A. Poligonālās un analītiskās virsmas medicīnisko attēlu vizualizēšanas uzdevumos.Datorvadības tehnoloģijas. Nr.48, 2011, 7.-13.lpp.
 7. Boločko K., Sisojevs A. Apgabalu izdalīšana medicīniskos attēlos un to 3D modelēšana// Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongresa sekcijas ”Tehniskās zinātnes” tēžu krājums. – Rīga: RTU, 2011. – lpp. 151.
 8. Krechetova K., Sisojevs A., Glazs A., Platkajis A. Medical Image Region Extraction and 3D Modeling Based on Approximating Curves// International Journal of Advanced Materials Research. – Trans Tech Publications: Switzerland, 2011. – Vol. 222, – pp. 285 – 288. (citēts: Scopus, EI Compendex)

Darba pieredze:


no 2018. Dekāna vietniece zinātniskajā darbā
RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.
no 2018. Asociētā profesore
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.
no 2016. Katedras vadītāja
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.
2014. – 2018. Docente
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.
2011. – 2014. Lektore
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.
2009. – 2011. Asistente
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.

Izglītība:


2007. – 2011. Inženierzinātņu doktora grāds (Dr.sc.ing.) informācijas tehnoloģijas nozarē.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.
2005. – 2007. Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.) datorvadībā un datortīklos.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.
2002. – 2005. Inženierzinātņu bakalaura grāds (Bc.sc.ing.) datorvadībā un datorzinātnē.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.