Kristīne Mežale

bilde Vārds/Uzvārds: Kristīne Mežale
Akadēmiskais grāds: Profesionālais maģistra grāds datorvadībā un datortīklos 
un programmēšanas inženiera kvalifikācija
Zinātniskais nosaukums: zinātniskā asistente
Konsultāciju vieta:
Konsultāciju laiki:
Sūtīt ziņojumu

Publikāciju saraksts


  1. Kristine Mezale Andris Kundzins, Zigurds Markovics, Aspects of Foundation of Knowledge Base in Decision-Making Tasks for the Needs of Intellectual Robots,.
  2. Kristine Mezale, Andris Kundzins, Zigurds Markovics. Decision Table Synthesis in Fuzzy Environment for Industrial –telpher, iesniegts publicēšanai 15-th International Scientific Conference, Engineering for Rural Development,25.-27.05.2016, Jelgava

Darba pieredze:


no 2016. Zinātniska asistente
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.

Izglītība:


2014. – 2017. Profesionālais maģistra grāds datorvadībā un datortīklos un programmēšanas inženiera kvalifikācija.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.
2011. – 2014. Inženierzinātņu bakalaura grāds (Bc.sc.ing.) elektrozinātnē
Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Transporta elektronikas un telemātikas katedra