Māris Ziema

m_ziema_210x280 Vārds/Uzvārds: Māris Ziema
Zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.)
Zinātniskais nosaukums: profesors
Amats: RTU DITF Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta direktors
Tālrunis: +371 67089542
Konsultācijas vieta: S1 – 308 kab.
Konsultācijas laiks: Otrdienās, 16:00 – 18:00, Piektdienas, 10:00 – 12:00,
(iepriekš piesakoties elektroniski)
Sūtīt ziņojumu

Studiju kursi


Bakalaurā studijā:

 • DST320 – Multimediju tehnoloģijas, 2KP.

Maģistrā studijā:

 • DST434 – Lietotāja interfeisa projektēšanas metodes, 4KP;
 • DST436 – Multivides, 3KP;
 • DST469 – Multivides pielietojumi, 3KP;

Publikāciju saraksts (2011-2016)


 1. Stipravietis, P., Žeiris, E., Ziema, M., Kindzule, I., Cevere, R. Cost Efficiency Calculation and Analysis for Business Processes Transformation to Cloud Computing Systems Architecture. No: BUSTECH 2015: The Fifth International Conference on Business Intelligence and Technology, Francija, Nice, 22.-27. marts, 2015. [S.l.]: IARIA, 2015, 38.-45.lpp.
 2. Stipravietis, P., Žeiris, E., Ziema, M. Design and Simulation of Electronic Service Business Process. No: ICCGI 2014: The Ninth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, Spānija, Seville, 22.-26. jūnijs, 2014. [S.l.]: IARIA, 2014, 38.-44.lpp.
 3. Stipravietis, P., Žeiris, E., Ziema, M. Electronic Service Architecture Model Assessment of Conformity to Cloud Computing Key Features. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.14, 2013, 86.-92.lpp.
 4. Kindzule, I., Žeiris, E., Ziema, M. Local Government Enterprise Architecture Towards Cloud. No: eChallenges e-2012 Conference Proceedings, Portugāle, Lisbon, 17.-19. oktobris, 2012. [S.l.]: IIMC = International Information Management Corporation, 2012, 1.-8.lpp.
 5. Stipravietis, P., Ziema, M. The Selection of the Architecture of Electronic Service Considering the Process Flow. No: Applied Information and Communication Technologies (AICT 2012): Proceedings of the 5th International Scientific Conference, Latvija, Jelgava, 26.-27. aprīlis, 2012. Jelgava, 2012, 170.-175.lpp.
 6. Kindzule, I., Žeiris, E., Ziema, M. Local Governments and Cloud Computing Security. No: Proceedings of the International Conference on Data Communication Networking (DCNET 2012), e-Business (ICE-B 2012) and Optical Communication Systems (OPTICS 2012), Itālija, Rome, 24.-27. jūlijs, 2016. [S.l.]: SciTePress, 2012, 284.-288.lpp.
 7. Stipravietis, P., Ziema, M. The Design of Electronic Service Process Using YAWL and CPN Tools. No: Proceedings of the 2011 Conference on Databases and Information Systems VI: Selected Papers from the Ninth International Baltic Conference (DB&IS 2010), Latvija, Rīga, 5.-7. jūlijs, 2010. Amsterdam: IOS Press, 2011, 183.-196.lpp.

Darba pieredze:


no 2009. Institūta direktors
RTU DITF Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.
no 2009.

Profesors
RTU DITF DADI Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra.

2004. – 2009.

Asociētais profesors
RTU DITF DADI Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra.

1996. – 1998.

Katedras vadītājs
RTU ASTF DADI Datortehnikas un tīklu katedra

1994. – 2004.

Docents
RTU DITF DADI Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra.

1991. – 1994.

Zinātniskais līdzstrādnieks
Nirnbergas Universitāte, Vācija.

1987. – 1990.

Docents
Rīgas Politehniskais institūts.

1982. – 1987.

Zinātniskais līdzstrādnieks
Skaitļošanas tehnikas katedra, Rīgas Politehniskais institūts.

Izglītība:


1991. Inženierzinātņu doktora grāds (Dr.sc.ing.) informācijas tehnoloģijas nozarē.
Rīgas Tehniskā universitāte. Nostrifikācijas kartībā
1982. – 1987.

Tehnisko zinātņu kandidāts
Rīgas Politehniskais Institūts, Automātikas un Skaitļošanas tehnikas fakultāte, Skaitļošanas tehnikas katedra

1977. – 1982.

Datortehnikas inženiera diploms.
Rīgas Politehniskais Institūts, Automātikas un Skaitļošanas tehnikas fakultāte, Skaitļošanas tehnikas katedra.