Mihails Kovaļovs

m_kovalovs_210x280 Vārds/Uzvārds: Mihails Kovaļovs
Zinātniskais grāds: Inženierzinātņu doktors (Dr.sc.ing.)
Zinātniskais nosaukums: lektors
Konsultāciju vieta: D2 – 337 vai 340 kab.
Konsultāciju laiki: Pirmdienas, 12:00 – 14:00,
(iepriekš piesakoties elektroniski)
Sociālos tīklos:
Sūtīt ziņojumu

Studiju kursi


Bakalaurā studijā:

 • DAA300 – Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati (Lab. d.), 2 KP;
 • DAA311 – Tīmekļa tehnoloģijas datorgrafikā, 2KP;
 • DAA312 – 3D animācija Maya vidē, 2KP;
 • DAA315 – Grafiskie redaktori un animācijas veidošanas programmatūra, 2KP;

Maģistrā studijā:

 • DAA423 – Grafisko pakešu 3D Studio,Corel Draw un Photoshop lietošana, 3KP.

Publikāciju saraksts (2011-2017)


 1. Krutikova O., Sisojevs A., Kovaļovs M. Semi-automatic Method of Searching for the Control Points in Two Facial Images. No: Proceedings of the International Confereces on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2017 and Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence 2017, Portugāle, Lisbon, 21.-23. jūlijs, 2017. Lisbon: IADIS Press, 2017, 273.-278.lpp. (tiks citēts: SCOPUS)
 2. Sisojevs A., Kovaļovs M., Krutikova O. Volume Estimation of Biomedical Objects Described by Multiple Sets of Non-Trimmed Bézier Triangles. No: Computer Science Research Notes WSCG 2017: Short Papers Proceedings, Čehija, Plzen, 29. Maijs-2. Jūn., 2017. Plzen: Vaclav Skala – UNION Agency, 2017, 121.-130.lpp. (tiks citēts: SCOPUS, Web of Science)
 3. Krutikova, O., Sisojevs, A., Kovaļovs, M. Creation of a Depth Map from Stereo Images of Faces for 3D Model Reconstruction. Procedia Computer Science, 2017, Vol.104, 452.-459.lpp. (citēts: SCOPUS, Web of Science, Science Direct)
 4. Kovalovs M., Glazs A., Bone structure radiological image analysis of healthy people and people with osteoporosis // Conference Biomedical Engineering Proceedings. Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 26.-27.novembris, 2015, pp. 153-157.
 5. Kovaļovs M., Glazs A., The possibility of determining osteoporosis by analyzing the medical image of the cortical bone // RTU zinātniskie raksti, Datorvadības tehnoloģijas. Nr.16, 2015, 13.-17.lpp (citēts: EBSCO)
 6. Kovalovs M., Glazs A., Automatic medical image analysis for measuring bone thickness and density // Conference Biomedical Engineering Proceedings. Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 27.-28.novembris, 2014, pp. 153-157.
 7. Kovaļovs M., Glazs A., 3D visualization of bone structure and thickness // RTU zinātniskie raksti, Datorvadības tehnoloģijas. Nr.15, 2014, 20.-26.lpp (citēts: EBSCO)
 8. Kovalovs M., Glazs A., Automatic medical image analysis for measuring cortical bone porosity. // Conference Biomedical Engineering Proceedings. Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 28.-29.novembris, 2013, pp. 87-90.
 9. Kovalovs M, Platkajis A., Analysis of the Treatment Effectiveness for Osteoporosis by Using Images, Acquired by Computer Tomography. // Proceedings of the 9th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and Prosthetics Biomechanics and Mechanics Mechatronics and Robotics, Riga, Latvia, June 17-18, 2013, pp. 215-218.
 10. Kovaļovs M., Glazs A. Trabecular bone segmentation by using an adaptive contour // RTU zinātniskie raksti, Datorvadības tehnoloģijas. Nr.14, 2013, 6.-11.lpp. (citēts: EBSCOhost)
 11. Kovalovs M., Glazs A., The cortical and trabecular bone extraction from medical images to determine the effectiveness of treatment of osteoporosis.// Conference Biomedical Engineering Proceedings. Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 25.-26.oktobris, 2012, pp. 103-106.
 12. Sisojevs A., Kovaļovs M., Glazs A. Medical object 3d visualization method based on the bézier triangles // Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing (IADIS): Proceedings, Portugāle, Lisabona, 21.-23. jūlijs, 2012, pp. 185–187. (citēts: Thompson ISI, EI Compendex, Scopus).
 13. Kovalovs M., Sisojevs A., Glazs A. A Surface Smoothing Method for a 3D Model of a Medical Object// International Symposium on Biomedical Engineering and Medical Physics ISBEMP proceedings: – Heidelberg: Springer, 2012, pp 74 – 77. (citēts: EBSCOhost, SpringerLink Scopus)
 14. Kovaļovs M., Glazs A. Medical image analysis to determine the effectiveness of treating osteoporosis // Scientific Journal of RTU Technologies of Computer Control, volume 13. – Riga: RTU, 2012, pp. 11-14. (citēts: EBSCOhost)
 15. Boločko K., Kovaļovs M., Glazs A. Medical Image 3D Visualization by Vector Based Methods // Multi Conference on Computer Science and Information Systems, Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing (IADIS): Proceedings, Itālija, Roma, 24.-26. jūlijs, 2011, pp. 271–275. (citēts: Thompson ISI, EI Compendex, Scopus)
 16. Kovaļovs M., Glazs A. Medicīnisko objektu virsmu modelēšana, izmantojot triangulācijas un maršējošo kubu algoritmu, // RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija. Datorzinātne. 48.sējums Datorvadības tehnoloģijas, Rīga, Latvija, 2011, 25-29 lpp. (citēts: EBSCOhost)

Darba pieredze:


no 2016. Lektors
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.
2014. – 2016 Asistents
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.
2013. – 2014. Asistents p.i.
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.
2011. – 2013. Laborants
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.

Izglītība:


2011. – 2016. Inženierzinātņu doktora grāds (Dr.sc.ing.) informācijas tehnoloģijas nozarē.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.
2009. – 2011. Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.) datorvadībā un datortīklos.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.
2006. – 2009. Inženierzinātņu bakalaura grāds (Bc.sc.ing.) datorvadībā un datorzinātnē.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.