Oļesja Minejeva

o_minejeva_210x280.jpg Vārds/Uzvārds: Oļesja Minejeva
Akadēmiskais grāds: Inženierzinātņu bakalaurs (Bc.sc.ing.)
Zinātniskais nosaukums: zinātniskā asistente
Konsultāciju vieta:
Konsultāciju laiki:
Sūtīt ziņojumu

Publikāciju saraksts


  1. Minejeva, O., Markovičs, Z. Choice of Interpolation Method for an Arbitrary Arc Welding Curve. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.16, 2015, 24.-35.lpp.

Darba pieredze:


no 2016. Zinātniskais asistents
RTU DITF DADI Datorvadības sistēmu katedra

Izglītība:


2015. – Profesionālais maģistra grāds datorvadībā un datortīklos.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.
2012. – 2015. Inženierzinātņu bakalaura grāds (Bc.sc.ing.) datorvadībā un datorzinātnē.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.