Olga Krutikova

o_krutikova_210x280 Vārds/Uzvārds: Olga Krutikova
Akadēmiskais grāds: Inženierzinātņu maģistrs (Mg.sc.ing.)
Zinātniskais nosaukums: lektore
Konsultāciju vieta: D2-337. vai 340.kab.
Konsultāciju laiki: Iepriekš piesakoties elektroniski
Sociālos tīklos:
Sūtīt ziņojumu

Studiju kursi


Bakalaurā studijā:

 • DAA300 – Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati (pr.d.), 2KP
 • DAA317 – 3D grafikas modelēšanas un animācijas pamati, 3KP

Maģistrā studijā:

 • DAA316 – Scēnu analīze (pr.d.), 3KP
 • DAA412 – Datordizains, 2KP
 • DAA422 – Scēnu analīze un datorredze (pr.d.), 3KP
 • DAA501 – Datorredze (pr.d.), 4KP

Publikāciju saraksts (2013-2017)


 1. Sisojevs A., Boločko K., Krutikova O. A Method of Volume Calculation for 3D Models Described by Bézier Surfaces Using Example Objects of Biomedical Origin. No: Proceedings of the International Confereces on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2017 and Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence 2017, Portugāle, Lisbon, 21.-23. jūlijs, 2017. Lisbon: IADIS Press, 2017, 30.-38.lpp. (tiks citēts: SCOPUS)
 2. Krutikova O., Sisojevs A., Kovaļovs M. Semi-automatic Method of Searching for the Control Points in Two Facial Images. No: Proceedings of the International Confereces on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2017 and Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence 2017, Portugāle, Lisbon, 21.-23. jūlijs, 2017. Lisbon: IADIS Press, 2017, 273.-278.lpp. (tiks citēts: SCOPUS)
 3. Sisojevs A., Kovaļovs M., Krutikova O. Volume Estimation of Biomedical Objects Described by Multiple Sets of Non-Trimmed Bézier Triangles. No: Computer Science Research Notes WSCG 2017: Short Papers Proceedings, Čehija, Plzen, 29. Maijs-2. Jūn., 2017. Plzen: Vaclav Skala – UNION Agency, 2017, 121.-130.lpp. (tiks citēts: SCOPUS, Web of Science)
 4. Krutikova, O., Sisojevs, A., Kovaļovs, M. Creation of a Depth Map from Stereo Images of Faces for 3D Model Reconstruction. Procedia Computer Science, 2017, Vol.104, 452.-459.lpp. (citēts: SCOPUS, Web of Science, Science Direct)
 5. Krutikova, O., Glazs, A. Solving the Task of Face Recognition in Cases of Insufficient Training Set. No: Proceedings of the 10th International Conference Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing, Portugāle, Funchal, Madeira, 1.-4. jūlijs, 2016. Madeira: IADIS Press, 2016, 303.-308.lpp. (tiks citēts: Scopus, Thomson Reuters, EBSCO, IET Inspec, ELSEVIER)
 6. Krutikova, O., Glazs, A. Semi-automatic Face Image Finding Method, Which Uses the 3D Model of the Head for Recognising an Unknown Face. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.16, 2015, 5.-12.lpp. ISSN 2256-0343. e-ISSN 2256-0351. (Pieejams: doi:10.7250/tcc.2015.001)
 7. Krutikova O., Glazs A. Facial recognition based on a 3D model that was built from an insufficient training set// Biomedical Engineering 2015 Proceedings of International Conference Lithuania, Kaunas, 2015, pp.117-123 ISSN 2029-3380.
 8. Krutikova O., Glazs A. Semi-automatic method of face recognition based on extended training set //Biomedical Engineering 2014 Proceedings of International Conference Lithuania, Kaunas, 2014, pp.148-152. ISSN 2029-3380.
 9. Krutikova O., Glazs A. Increasing the training set in face recognition tasks by using a 3D model of a face // RTU Zinātniskie raksti Datorvadības tehnoloģijas. Nr.15, 2014, 14.-19.lpp. ISSN 2256-0343. e-ISSN 2256-0351. (citēts: Ebscohost datubāzē, sadaļā 3Computers & Applied Sciences Complete)
 10. Krutikova O., Glazs A. 3D model creation based on 2D images//Biomedical Engineering 2013// Proceedings of international conference, Kaunas, Lithuania, 2013, pp. 101 – 104.
 11. Krutikova O., Glazs A. Development of a new method for adapting a 3D model from a minimal amount of 2D images//RTU Zinātniskie raksti Technologies of Computer Control. 14, 2013, pp. 12-17. (citēts: Ebsco ProQuest datubāzēs)

Darba pieredze:


no 2016. Lektore
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.
2014. – 2016. Asistente
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra.
2013. – 2014. Asistenta p.i.
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa
2012.- 2013. Stundu pasniedzēje
RTU DITF DADI Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa

Izglītība:


no 2013. Doktorantūras studija programma “Automātika un datortehnika” (virziens-Attēlu apstrāde un datorgr., datortehnika un tīkli)
Rīgas Tehniskā Universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts
2010. – 2012. Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.) datorvadībā un datortīklos.
Rīgas Tehniskā Universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts
2007.-2010. Inženierzinātņu bakalaura grāds (Bc.sc.ing.) datorvadībā un datorzinātnē.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.