Valerijs Zagurskis

v_zagurskis_210x280 Vārds/Uzvārds: Valerijs Zagurskis
Zinātniskais grāds: Datorzinātņu habilitētais doktors (Dr.habil.sc.comp.)
Zinātniskais nosaukums: profesors
Amats: RTU DITF DADI Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedras vadītājs
Tālrunis: +371 67089543
Konsultācijas vieta: D2 – 336 kab.
Konsultācijas laiks: Ceturtdienās, 12:00-16:00
(iepriekš piesakoties elektroniski)
Sūtīt ziņojumu

Studiju kursi


Maģistrā studijā:

 • DST413 – Datoru arhitektūras attīstība, 3KP;
 • DST417 – Datoru tīkli un sistēmas (studiju projekts), 2KP;
 • DST428 – Interneta sistēmu projektēšana, 3KP;
 • DST450 – Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra, 4KP;
 • DST452 – Datoru tīklu projektēšanas teorija, 3KP;
 • DST453 – Datoru tīklu vadība, 3KP;
 • DST462 – Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas, 4KP;
 • DST464 – Mūsdienu datoru arhitektūra, 3KP;
 • DST477 – Datoru tīkli un sistēmas, 2KP.

Doktorā studijā:

 • DST643 – Datoru tīklu modelēšanas tehnoloģijas, 15 KP;
 • DST644 – Testēšanas un signālu apstrādes metodes, 15 KP;
 • DST645 – Modernas tīklu tehnoloģijas, 7KP.

Publikāciju saraksts (2011-2016)


 1. Miezītis, G., Taranovs, R., Zagurskis, V. Node Synchronization across Two-layered Heterogeneous Clustered Wireless Sensor Network. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.15, 2014, 56.-62.lpp.
 2. Taranovs, R., Jesilevskis, V., Miezītis, G., Bļizņuks, D., Kļaviņš, Ē., Kalniņš, A., Zagurskis, V. An Approach for Meeting Room Activity Monitoring and Analysis. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.15, 2014, 63.-68.lpp.
 3. A., Zagurskis V. Pilot signal assisted Ultra Wideband medium access control algorithm for Wireless Sensor Networks // Telecommunications Forum (TELFOR) 21st, 2013 , 196.-199.lpp. ISBN: 978-1-4799-1419-7 (SCOPUS, IEEE Xplore)
 4. Bliznuks D., Zagurskis V., Fantuzzi C. Time Critical Wireless Data Transmission in Autonomous Control Applications // Telecommunications Forum (TELFOR) 21st, 2013 , 184.-187.lpp. ISBN: 978-1-4799-1419-7 (SCOPUS, IEEE Xplore)
 5. Bļizņuks, D., Zagurskis, V. Wireless Time Critical System’s Architecture Development Based on Dynamics of Data. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.14, 2013, 81.-85.lpp.
 6. Fantuzzi, P.O. Gutman, I. Kaitovic, L. Larcher, S. Marzani, M. Ruggeri, V. Zagurskis. “open System for TRAcTOrs’ autonomouS Operations” FITA-WCCA-CIGR Conference “Sustainable Agriculture through ICT Innovation”, Turin, Italy, 24-27 June 2013. (SCOPUS, IEEE Xplore)
 7. Bļizņuks, D., Zagurskis, V. Technological and Architectural Advances for Fast Data Acquisition in Wireless Networks. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.13, 2012, 32.-37.lpp.
 8. Miezits, G., Zagurskis, V., Taranovs, R. Multiple Mobile Gateways in Wireless Sensor Networks.Datorvadības tehnoloģijas. Nr.13, 2012, 38.-42.lpp.
 9. Taranovs, R., Zagurskis, V., Miezītis, G. An Efficient Clustering Approach to Hierarchical Wireless Sensor Networks.Datorvadības tehnoloģijas. Nr.13, 2012, 43.-47.lpp.
 10. Miezītis G., Taranovs R. Passive Wireless Sensor Network Analyzing at Medium Access Level // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. – 48. sēj. (2012), 56.-62. lpp.
 11. Zagurskis, V., Fantuzzi, C., Kaitovic, I., Larcer, L., Gutman, P., Marzani, S., Ruggeri, M. STRATOS: Open System for TRAcTOrs’ Autonomous OperationS. No:Proceedings of Automation Technology for Off-Road Equipment: International Conference on Agricultural Engineering, Spānija, Valencia, 10.-12. jūlijs, 2012. Valencia: 2012, 162.-187.lpp.
 12. Fantuzzi and P. O. Gutman and I. Kaitovic and L. Larcher and S. Marzani and M. Ruggeri and V. Zagurskis. STRATOS: open System for TRAcTOrs’ autonomous Operations, Proceedings of Automation Technology for Off-Road Equipment (ATOE 2012 International onference on Agricultural Engineering), ISBN 84-615-9654-4, European Society of Agricultural Engineers, Valencia, Spain, june 11,2012,pp. 162-187. (SCOPUS, IEEE Xplore)
 13. Bļizņuks, D., Zagurskis, V. Bezvadu sensoru tīkla organizācija ātrai datu savākšanai.Datorvadības tehnoloģijas. Nr.48, 2011, 45.-50.lpp.
 14. Zagurskis, V., Bļizņuks, D., Taranovs, R. Self-Organizational Paradigm in the Time Critical Systems.Datorvadības tehnoloģijas. Nr.48, 2011, 40.-44.lpp.
 15. Taranovs, R., Zagurskis, V. Medium Access Protocol for Efficient Communication in Clustered Wireless Sensor Networks. No:19th Telecommunications Forum (TELFOR 2011): Proceedings of Papers, Serbija, Belgrade, 22.-24. novembris, 2011. Piscataway: IEEE, 2011, 582.-586.lpp.
 16. Zagurskis, V., Bļizņuks, D., Taranovs, R. Pilot Signal Detection in Wireless Sensor Networks.Datorvadības tehnoloģijas. Nr.48, 2011, 36.-40.lpp.
 17. Zagurskis, V., Bļizņuks, D., Taranovs, R. Self-Organization Paradigm at Critical Time Systems Functioning. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.46, 2011, 40.-45.lpp.

Darba pieredze:


no 1996. Katedras vadītājs
RTU DITF DADI Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra (līdz 2004. – Datoru tīklu profesora grupa).
no 1996. Profesors
LU Elektronikas un datorzinātnes institūts.
1989. – 1996. Profesors
RTU
1983. – 2004. Laboratoriju vadītājs
LU (līdz 1991. – LZA) Elektronikas un datorzinātnes institūts.
1973. – 1983. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
LZA Elektronikas un datorzinātnes institūts.
1969. – 1973. Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
LZA Elektronikas un datorzinātnes institūts.
1965. – 1968. Inženieris elektroniķis
LZA Elektronikas un datorzinātnes institūts.

Izglītība:


1992. Datorzinātņu habilitētā doktora grāds (Dr.habil.sc.comp.) informātikas nozarē.
Latvijas Universitāte. Nostrifikācijās kartībā.
1990. Tehnisko zinātņu doktora grāds
Augstākās atestācijas komisija, Krievijas Zinātņu akadēmija.
1972. Tehnisko zinātņu kandidāta grāds tehniskā kibernētikā un informācijas teorijā
Latvijas Zinātņu akadēmija
1960. – 1965. Kvalifikācija inženieris – elektriķis matemātisko un skaitļojamo mašīnu un aparātu specialitātē
Rīgas Politehniskais institūts