Grafiks

Studiju Grafiks


STUDIJU DARBA KALENDĀRAIS GRAFIKS 2015./2016. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Mācību nedēļa Datumi Mācību nedēļa Datumi
1. 01.02. – 05.02. 9. 04.04. – 08.04.
2. 08.02. – 12.02. 10. 11.04. – 15.04.
3. 15.02. – 19.02. 11. 18.04. – 22.04.
4. 22.02. – 26.02. 12. 25.04. – 29.04.
5. 29.02. – 04.03. 13. 02.05. – 06.05.
6. 07.03. – 11.03. 14. 09.05. – 13.05.
7. 14.03. – 18.03. 15. 16.05. – 20.05.
8. 29.03. – 01.04. 16. 23.05. – 27.05.
LIELDIENU BRĪVDIENAS – 19.03.2016. – 28.03.2016.
PĀRBAUDĪJUMU SESIJA – 30.05.2016. – 22.06.2016.