Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra info

Datorgrafikas un datorredzes katedra

Par mums


Datorgrafikas un datorredzes katedra sagatavo augstas kvalifikācijas speciālistus, kas pārzin un spēj realizēt un programmēt dažādus attēlu apstrādes un datorgrafikas, scēnu analīzes un datorredzes algoritmus. Tiek sniegtas iemaņas strādāt ar eksistējošu programmnodrošinājumu un pielietot to dažādu uzdevumu risināšanā. Katedras akadēmiskais/zinātniskais personāls un studenti veic zinātniskos pētījumus, piedalās zinātniskos projektos un starptautiskās konferencēs Latvijā un ārzemēs.

Datorgrafikas un datorredzes katedra (AADK) nodrošina zināšanas šādās nozarēs:

 • Attēlu apstrāde:
  • vizuālās informācijas (attēlu, video) kvalitātes uzlabošana;
  • grafisko lietotņu izmantošana attēlu apstrādē;
 • Datografika:
  • divdimensiju un trīsdimensiju grafisko objektu veidošanas un animācijas metodes un algoritmi;
  • datografika tīmekļa vidē;
  • datordizains un kompozīcija;
 • Scēnu analīze un datorredze:
  • vizuālās informācijas (scēnu,video,attēlu) analīze ;
  • tēlu atpazīšanas algoritmi un metodes;

Studiju kursi:


Katedras mācību spēki sekmīgi realizē sekojošus studiju kursus:

 

Studiju kursu saraksts

Bakalaurā studijā:

 • DAA300 – Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati, 2KP;
 • DAA303 – Datoru grafika, 2KP;
 • DAA315 – Grafiskie redaktori un animācijas veidošanas programmatūra, 2KP;
 • DAA316 – Ievads krāsu attēlu apstrādē, 3KP;
 • DAA317 – 3D grafikas modelēšanas un animācijas pamati, 3KP;

Maģistrā studijā:

 • DAA402 – Scēnu analīze, 3KP;
 • DAA411 – Krāsu attēlu apstrāde, 3KP;
 • DAA420 – Datorgrafika internetā (speckurss), 3KP;
 • DAA421 – Datorgrafika internetā (pamatkurss), 3KP;
 • DAA422 – Scēnu analīze un datorredze, 3KP;
 • DAA423 – Grafisko pakešu 3D Studio, CorelDraw un Photoshop lietošana (speckurss), 3KP;
 • DAA425 – 3D Grafika Windows vidē (speckurss), 3KP;
 • DAA426 – 3D Grafika Windows vidē (pamatkurss), 3KP;
 • DAA430 – 3D ģeometriskie pārveidojumi datorgrafikā, 3KP;
 • DAA501 – Datorredze, 4KP;
 • DAA506 – Grafika Delphi Client – Server vidē, 2KP;
 • DAA515 – Datoru grafikas, tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes, 4KP;

Doktorā studijā:

 • DAA601 – Tēlu atpazīšana un attēlu apstrādāšana, 10KP;
 • DAA603 – Skaitļošanas metodes zinātniskos pētījumos, 5KP;
 • DAA604 – Modernas metodes datorgrafikā, attēlu apstrādē un scēnu analīzē, 8KP;

 

Personāls


Katedras personāls skatāms: Šeit

Galerija


Vēsture


2016:
 • Par Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedras vadītājas tiek ievēlēta Dr.sc.ing., doc. Katrina Boločko;
 • 18.04.2016. Mihails Kovaļovs aizstāvēja promocijas darbu «Kaulu struktūras radioloģisko attēlu analīzes un 3D vizualizēšanas metožu un algoritmu izstrāde» (zin. vadītājs: prof. A. Glazs);
2013:
 • Izveidota Attēlu apstrādes un datorgrafikas katedra (uz Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupas bāzes);
2011:
 • 10.10.2011. Aleksandrs Sisojevs aizstāvēja promocijas darbu «3D scēnu vizualizēšana» (zin. vadītājs: prof. A. Glazs)
 • 03.10.2011. Katrina Boločko aizstāvēja promocijas darbu «Trīsdimensiju medicīnas attēlu veidošana un apstrāde» (zin. vadītājs: prof. A. Glazs)

Dr.habil.sc.ing., profesors Aleksandrs Glazs
Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupas/katedras vadītājs 1997 – 2016.g
1997:
 • Izveidota Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa. Profesora grupas vadītais: Dr.habil.sc.ing., prof. Aleksandrs Glazs;