Datorvadības sistēmu katedra info

Datorvadības sistēmu katedra

Par mums


Datorvadības sistēmu katedras priekšvēsture aizsākās Ausekļa ielā 7, kad tā saucās Automātiskās vadības katedra, kurā darbojās 22 cilvēki. Agrākajā katedrā bija divi galvenie novirzieni – Automātiskās regulēšanas teorija un Telemehānika (diskrētās darbības joma). No Telemehānikas novirziena tika formēta Datorvadības fakultāte.

 
 
 
Darbības virzieni :

 • Datorvadības sistēmu projektēšana
 • Programmējamie loģiskie kontrolieri
 • SCADA sistēmas
 • Robotu vadības sistēmas un intelektuālie roboti
 • Datorvadības sistēmas medicīnā

Aktualitātes :

 • Zinātniskais virziens – Datorsistēmas medicīnā
 • Mākslīgā intelekta sistēmas medicīnā
 • Robottehnikas jaunumi – delta roboti un droni

Studiju kursi:


Katedras mācību spēki sekmīgi realizē sekojošus studiju kursus:

Studiju kursu saraksts
  Bakalaurā studijā:

 • DAI241 – Automātikas pamati, 2 KP;
 • DAI325 – Robotu vadības sistēmas, 4 KP;
 • DAI345 – Datorvadība ražošanas sistēmās, 2 KP;
 • DAI370 – Ievads intelektuālās datorsistēmās, 2 KP;
 • DAI410 – Diskrētā mērtehnika, 2 KP;
 • DDI704 – Ievads SCADA sistēmās, 2 KP;
  Maģistrā studijā:

 • DAI420 – Programmējamie loģiskie kontroleri PLC (speckurss), 3 KP;
 • DAI427 – Ekspertu novērtējumu sistēmas, 4 KP;
 • DAI452 – CAD/CAM tehnoloģijas (speckurss), 3 KP;
 • DAI461 – Datorvadības sistēmas un to projektēšana, 2 KP;
 • DAI462 – Datorvadības sistēmas (studiju projekts), 2 KP;
 • DAI505 – Kontroleru PLC perifērās iekārtas, 3 KP;
 • DAI520 – Medicīnas elektroniskās un datorizētās sistēmas, 3 KP;
 • DAI521 – Tehnisko sistēmu diagnostika ar grafmodeļiem, 3 KP;
 • DAI533 – Bioloģisko sistēmu topoloģiskā modelēšana, 4 KP;
 • DAI537 – Ceļu satiksmes regulēšanas un vadības teorija, 3 KP;
 • DAI545 – Datoru ciparvadības sistēmas un to projektēšana (speckurss), 4 KP;
 • DAI549 – Bioloģisko sistēmu topoloģiskā modelēšana, 3 KP;
 • DDI703 – Intelektuālie un adaptīvie roboti, 3 KP;
 • DDI705 – Vizualizācija SCADA sistēmās, 3 KP;
  Doktorā studijā:

 • DAI601 – Tehnisko un bioloģisko sistēmu struktūrmodelēšana, 10 KP;
 • DAI603 – Nepārtrauktu sistēmu diagnostika ar grafmodeļiem, 10 KP;
 • DAI604 – Datorizētā lēmumu pieņemšana medicīnā, 5 KP;
 • DAI605 – Medicīniskās informācijas sistēmas, 5 KP;
 • DAI606 – Datoru tehnoloģijas biomedicīnā, 10 KP;

Personāls


Katedras personāls skatāms: Šeit

Vēsture


2013:
 • Izveidota Datorvadības sistēmu katedra (uz Datorvadības sistēmu profesora grupas bāzes);
 • 2012:
 • 05.11.2012. Ivars Karpičs aizstāvēja promocijas darbu «Intelektuālu datorvadības metožu izstrāde sistēmu korektas darbības atjaunošanas uzdevumiem» (zin. vadītājs: prof. Z. Markovičs);
 • Likvidēta Ceļu satiksmes organizācijas un kontroles zinātniskā laboratorija;
 • 2005:
 • 05.12.2005. Egils Stalidzāns aizstāvēja promocijas darbu «Datorvadības algoritmi daudzobjektu bioloģiskām sistēmām» (zin. vadītājs: prof. Z. Markovičs);
 • 1997:
 • Tiek izveidota Datorvadības sistēmu profesora grupa (Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts sastāvā)
 • 1993:
 • Izveidota Ciparu vadības un robotu tehnikas katedra