Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra info

Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra

Par mums


Datoru tīklu un sistēmu   arhitektūra un infrastruktūra izveidošana un projektēšana.

Tehnoloģijas paņēmieni un  metodoloģijas integrēt inteliģentas sensorus un sensoru tīklus vērā  heterogēnas sistēmās dažadas pielietojumus.

Mobilo izkliedēto sistēmu pašorganizacijas vadībā.

 • Notikumu sinhronizācijas metožu pielietošana mobilas izkliedētas sistēmas;
 • Kognitīvā sistēma pielietošanā aģentu sadalīšanai izkliedētas sistēmas.

Paralēlo procesu simulācija un modelēšana  ar virtuālo mezglu un tiklu topoloģijas konfigurācijai.

 • Klastera un aģentu migrācijas arhitektūras atbalsts.

Bezvadu sensoru tīkls inteliģentu objektu pārvaldībai .

Institūta Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra  pētnieki un studenti starptautiska Eiropas projekta “STRATOS” ietvaros, kopa at pētniekiem no Italija, Izraela,Sveice,Niderlande  ir izstrādājuši heterogēno vadības un pārvaldības sistēmu, bāzētu uz moderno bezvadu sensoru tīklu. Tīkls paredzēts lietošanai lauksaimniecības tehnikā un tehnoloģija. Izveidotie arhitektūras risinājumi dod  iespēju palielināt lauksaimniecības efektivitāti. No tīkla tiek iegūti dati par augsni, tās auglību, minerālmēslu daudzumu un citi lauksaimniecībai svarīgi parametri, kas lauksaimniekam ļauj analizēt augsnes parametrus attiecīgajā sezonā un optimizēt nepieciešamo ķimikāliju daudzumu attiecīgajā lauksaimniecības zemes apgabalā. No tīkla iegūtie dati par augsni tālāk tiek apstrādāti, analizēti un uzglabāti datubāzē. Kad lauksaimniecības  inteliģenti objekti pārvietojas pa attiecīgo zemes gabalu, tā saņem datubāzes datus par augsni un tās parametriem, kas ļauj optimizēt ķimikāliju pielietojumu attiecīgajā posmā. Izmantojot  GPS datus, lauksaimniecības tehnika caur šo tīklu var tikt vadīta arī attālināti. Izveidotie tīklu arhitektūras risinājumi var izmantot arī dažādas citas pielietošanas autonomai vadībai un pārvaldībai .

Studiju kursi:

 


Katedras mācību spēki sekmīgi realizē sekojošus studiju kursus:

 

 

Studiju kursu saraksts

Bakalaura studijas:

 

 

 • DAI341 – Mikroshēmtehnika, 2KP;
 • DOP319 – Datoru tīkli, 3KP;
 • DST113 – Datortīkli, 6KP;
 • DST203 – Ievads datoru arhitektūrā, 3KP;
 • DST306 – Mikroprocesoru tehnika, 3KP;
 • DST309 – Ievads datoru tīklos, 3KP;
 • DST320 – Multimediju tehnoloģijas, 2KP;
 • DST706 – Ievads datoru tīklu projektēšanā, 2KP;

Maģistra studijas:

 • DST413 – Datoru arhitektūras attīstība, 3KP;
 • DST417 – Datoru tīkli un sistēmas (studiju projekts), 2KP;
 • DST428 – Interneta sistēmu projektēšana, 3KP;
 • DST434 – Lietotāja interfeisa projektēšanas metodes, 4KP;
 • DST436 – Multivides, 3KP;
 • DST450 – Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra, 4KP;
 • DST452 – Datoru tīklu projektēšanas teorija, 3KP;
 • DST453 – Datoru tīklu vadība, 3KP;
 • DST462 – Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas, 4KP;
 • DST464 – Mūsdienu datoru arhitektūra, 3KP;
 • DST469 – Multivides pielietojumi, 3KP;
 • DST477 – Datoru tīkli un sistēmas, 2KP;

Doktora studijas:

 • DST643 – Datoru tīklu modelēšanas tehnoloģijas, 15 KP;
 • DST644 – Testēšanas un signālu apstrādes metodes, 15 KP;
 • DST645 – Modernas tīklu tehnoloģijas, 7KP;

Personāls


Katedras personāls skatāms: Šeit